Kontakt

Projektledningskontoret finns på Centrallasarettet Växjö.

Du når oss på nyttakutsjukhus@kronoberg.se

Kontaktperson: Projektchef Stefan Lundin, 0470-58 93 30