Mark och bygg

Framtiden kräver andra vårdbyggnader

Vid planering och projektering av ett helt nytt sjukhus tar vi hänsyn till att vi i framtiden kan behöva bygga ut. Till exempel skapas ytor som gör att framtida byggnadskroppar effektivt kan anslutas.

De delar av byggnaderna som har en mycket lång livslängd (till exempel fasad, bärande stomme, hissar, trappor, schakt) kommer att planeras med en hög grad av flexibilitet. På så sätt låser vi inte de nya lokalerna för specifika verksamheter.

Delar av lokalerna som byggs om med relativt kort tidsintervall (till exempel mellanväggar, undertak och installationer) utformas så att framtida ombyggnader blir så enkla och generella som möjligt. Detta blir mer kostnadseffektivt samtidigt som det minimerar störningar för intilliggande avdelningar vid framtida ombyggnationer.

Lokalerna ska även kunna förändras över tid och anpassas för framtidens vårdbehov och arbetssätt.

Entreprenör

Skanska är utsedda entreprenörer att genomföra planering, projektering och produktion för det nya akutsjukhuset i Växjö. Arbetet utförs tillsammans med Region Kronoberg i ett partneringsamarbete med gemensam organisation, gemensamma mål, gemensam ekonomi och gemensamma aktiviteter. Skanska har sedan tidigare en bred erfarenhet av sjukhusbyggnation vilket innebär en möjlighet att dra nytta av samlade erfarenheter samt återföra de till projektet.

Läs gärna mer om vår entreprenör på skanska.se

Detaljplan

Detaljplanen ”prövar” om förslaget på hur marken ska användas är lämpligt. Processen för planen är i flera steg. I några av dem kan invånare och myndigheter som berörs av detaljplanen lämna sina synpunkter för att det ska tas fram ett så bra underlag som möjligt till beslut.

Detaljplanen för östra delen av tomten i Räppe, där det nya sjukhuset i Växjö ska byggas, antogs i kommunfullmäktige den 14 december 2021.

Arbetet med detaljplanen för västra delen av tomten i Räppe pågår fram till 2023.

Arbetet med detaljplanerna genomförs tillsammans med Växjö kommun. Mer information om detaljplaneerna finns på Växjö kommuns webbplats.