Medborgar- och medarbetardialog

Genom medborgardialoger, barndialoger, medarbetardialoger och patientdialoger hämtar vi kunskap och skapar förankring. Kunskapen ska användas när vi planerar, gestaltar och tar fram riktlinjer för hur det nya sjukhuset skall utformas. Inspiration, klokheter, både väntade och oväntade synvinklar kommer fram. Förankringsprocesser handlar om demokrati, delaktighet och medskapande.

Dialogerna inom projektet kan ha olika fokus, t ex sjukhuset som byggnad i staden, utformning av inne- och utemiljöer, sjukhusets funktioner eller olika planeringsperspektiv t ex barns perspektiv, tillgänglighet eller medarbetarperspektivet.

Det är viktigt att involvera vuxna och barn med olika sorters erfarenheter. Det kan t ex handla om personer med kunskap om närmiljön eller om personer med specifika erfarenheter, t ex av långvarig sjukhusvård, närstående eller av att leva med en funktionsvariation. Syftet är att inhämta kunskap och inspiration för att kunna forma goda och hållbara vårdmiljöer för alla, på den aktuella tomten i Räppe.

Har du tips på insatser som vi ska genomföra för att ge information, skapa dialog och delaktighet så får du gärna berätta mer i ett mail till nyttakutsjukhus@kronoberg.se

Några exempel där vi har träffats:

Medborgardialog/information

Brev till närboende till tomten i Räppe april 2022

Informationsträff 16 mars 2022

Informationsträff 7 februari 2022

Kunskapsseminarium 10 januari

Informationsträff 11 november 2021

Brev till närboende till tomten i Räppe oktober 2021

Informationsträff 17 juni 2021

Brev till närboende till tomten i Räppe juni 2021

Möte mer boende i Bergsnäs angående trafiksituationen 1 juni 2021

Informationsträff 20 april 2021

Brev till närboende till tomten i Räppe april 2021

Informationsträff juni 2020.

Medarbetardialog

Informationsträff 9 mars, Ljungby 2022

Informationsträff 8  mars Växjö 2022

Informationsträff 6 december 2021

Informationsträff 23 november 2021

Informationsträff 9 november 2021

Workshop med sjukhuschefer om vårdens innehåll

Omklädningsrum

Framtidens vårdavdelning

Framtidens mottagning

Framtidens administrativa arbetsplatser

Workshoppar med Anestesikliniken

Workshop med kirurgkliniken

Patientenkäter

Vandringar på tomten

17 augusti 2021

16 augusti 2021

16 juni 2021

15 juni 2021