Om satsningen

För att fortsatt kunna ge dig som patient en högkvalitativ vård planerar Region Kronoberg att bygga ett nytt sjukhus i Växjö. Vi ska skapa förutsättningar för framtidens vårdutveckling, nya vårdbehov och arbetssätt. Visionen är ett sjukhusområde som är nära kronobergaren.

Omställningen till nära vård

Det pågår en omställning av hela hälso- och sjukvården till nära vård. Vilket innebär bland annat mer individanpassad vård, förändrade arbetssätt, nytt sätt att se patienten och stärka patientens delaktighet i vården . Mer vård ska erbjudas i öppna och flexibla former utanför sjukhusen – till exempel på vårdcentraler eller i hemmiljö. Det ställer nya krav på sjukhusvården och övrig hälsovård.

Var

Det ska byggas ett nytt akutsjukhus i Växjö, i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort.

Nuvarande sjukhusområde

Nuvarande sjukhus i Växjö har funnits sedan 1879. Det har byggts om- och till i flera omgångar. Möjligheterna att fortsätta anpassa sjukhuset på det sätt som krävs för framtiden är starkt begränsade. Det kommer att krävas många års om- och tillbyggnationer.

Vad som ska hända med tomten  där nuvarande sjukhus finns ska utredas. Verksamheterna beräknas flytta ut under år 2030.