Tillgänglighetsredogörelse

Region Kronoberg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur nyttsjukhus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post. Skriv ”Tillgänglighet” i ämnesraden. Svarstiden är normalt en vecka.

webbgruppen@kronoberg.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Du når oss via e-post. Skriv ”Tillgänglighet” i ämnesraden. Svarstiden är normalt en vecka.

webbgruppen@kronoberg.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning, digg.se, öppnas i nytt fönster

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns dokument i form av pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. Detta kan bland annat skapa problem vid användning av tekniska hjälpmedel så som skärmläsare.
  • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. [WCAG 2.4.7 (AA)]
  • Dropdown-menyn för val av årtal är inte tillgänglig via tangentbordet. Däremot fungerar det att navigera direkt på åren.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen med hjälp av vår webbplatsleverantör Kreation.

Senaste bedömningen gjordes den 25 november 2020.

Webbplatsen publicerades den 25 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 november 2020.