Projektorganisation

Styrgrupp

Politisk styrgrupp för projektet är regionstyrelsens arbetsutskott.

Projektets ledningsgrupp

Projektets ledningsgrupp där regiondirektören är ordförande har representanter från hälso- och sjukvården, fastighet, planering, utveckling, kommunikation och ekonomi.

Projektledningskontor

Ett projektledningskontor har byggts upp med en projektchef och projektledare inom hälso- och sjukvård, fastighet, service, trafik och infrastruktur, utveckling, kommunikation, administration och ekonomi. Övriga projektgrupper och referensgrupper håller på att formas.

Projektledningskontoret finns på centrallasarettet i Växjö.

Kontaktperson: Projektchef Stefan Lundin, 0470-58 93 30

Projektorganisation

Klicka på bilden för att se en större version.

Syntolkad version av projektorganisationen