Service

Just nu utreder vi vilken typ av service det nya sjukhuset behöver.

Kartläggning av servicebehovet

Tillsammans med serviceverksamheterna och arkitekten ser vi över hur vi kan placera en fristående service- och logistikbyggnad på tomten. Vi tittar även på vilka verksamheter som ska inrymmas samt förutsättningar för flöden och teknik.

Automationslösningar

Idag är det vanligt att sjukhus utrustas med olika automationssystem. Det är till exempel rörpost, AGV (självkörande truckar) samt sop- och tvättsug. Dessa system utreds som en del av sjukhusprojektet.