Trafik och infrastruktur

Vi förbättrar tillgängligheten till sjukhuset

Cirka 6 100 personer kommer att besöka det nya sjukhuset varje dag. Vi ska underlätta vistelsen och skapa de bästa förutsättningarna för resande till och från sjukhuset. Det kräver god planering och samarbete mellan olika samhällsbyggande myndigheter.

Vi arbetar i nära samarbete med samhällsaktörer som Växjö kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen. Tillsammans genomför vi en rad olika utredningar för att kartlägga förutsättningarna för trafik och infrastruktur.

Vi ska skapa goda möjligheter att resa med både tåg och buss, goda cykelförbindelser till övriga delar av Växjö. Även  parkeringssituationen och ambulanstransporterna ska ses över.