Utrustning

Inom hälso- och sjukvården används en stor mängd medicinteknisk utrustning, bland annat inom gas/mekanik/elektronik/bild-och strålbehandling/digitala system. I arbetet med det nya sjukhuset behöver vi ta hänsyn till den medicintekniska utrustningen och den tekniska utvecklingen.

Påverkan på utformning av nytt sjukhus

Den medicintekniska utrustningen som planeras för det nya sjukhuset påverkar utformning av lokaler, placering av lokaler och behov av mediaförsörjning. Några exempel som har direkt påverkan på byggnationen är: Acceleratorerna på Strålbehandlingen har krav på utformningen av de rum (bunkrar) de placeras i för att strålningen inte ska ta sig utanför rummet. Kring MR-utrustningen är det mycket att tänka på utifrån dess tyngd, elektrisk avskärmning, störning från och till omkringliggande verksamhet.

All utrustning, oavsett storlek och användningsområde, behöver vissa tekniska förutsättningar (tex el, nätverk, gas) för optimal och säker funktion. Exempelvis finns lagkrav på strålsäkerhet, elektrisk säkerhet, dess funktion och användarvänlighet. Kraven på medicinteknisk utrustning (inkl appar) som ska användas i vården behöver uppfyllas oavsett om de används på sjukhus, vårdcentral eller i hemmet.

MT/MFT

Medarbetarna inom Medicinsk fysik och teknik (MFT) kompletterar och utgör ett stöd till övriga verksamheter, detta för att tillsammans kunna skapa bästa möjliga förutsättningarna för användningen av medicintekniska utrustningar i nytt sjukhus.

Den tekniska utvecklingen inom sjukvården går snabbt framåt. Projektdeltagare omvärldsbevakar och arbetar med att försöka förutse vilka tekniker som i framtiden kommer kunna bli aktuella för Region Kronoberg, och vilka krav det ställer. Medicinteknisk (MT) utrustning har extra höga krav då det gäller säkerhet.